Dave van Beek

Groen is voor mij een vanzelfsprekendheid

Als kwekerszoon had ik een groene jeugd. Groen is voor mij een vanzelfsprekendheid, met de kwekersproblematiek groeide ik op. Lang dacht ik zelf ook kweker te worden. Totdat ik ontdekte dat ik de commerciële kant, het meedenken en adviseren, eigenlijk veel interessanter vond. Ik ontdekte dat juist daar mijn kwaliteiten liggen. Inmiddels kan ik terugkijken op een kleine 20 jaar werkervaring in de agrarische sector, met name in de specifieke handel met toeleveranciers. Bij de vele klanten die ik inmiddels uit persoonlijke titel bedien, staat altijd dezelfde opdracht centraal; het is aan mij om een klant bij alle vragen te adviseren en alles te leveren waarmee hij zijn gewas optimaal kan opkweken.

 

Het is voor mij de uitdaging om specifieke doeleinden af te spreken en daarbij zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om dat samen met de kweker te realiseren. Het moet slagen!

Gesprekspartner

Gesprekspartner in de verschillende teelten

In de gevarieerde opdrachten bij de verschillende opdrachtgevers, van laanboom- tot vasteplantenkweker in zowel volle grond als container, zie ik mezelf als een gesprekspartner. Ik geef advies en zoek producten die nodig zijn bij specifieke teelten. In dat traject komt van alles ter sprake, denk aan ziektebeelden, bemesting, pot-plantverhouding en geïntegreerde of biologische bestrijding. Maar ook aanpalende vraagstukken passeren, over bijvoorbeeld koeling, beste oppottijdstip etc. Tot mijn advisering behoort ook altijd de vraag of de teelt die de kweker wil, ook bij zijn manier van kweken past.

Teeltondersteuning

Van begin tot eind ben ik ondersteunend als het gaat om het behalen van een zo goed mogelijk teeltresultaat. Daarbij komt ook de kostprijsbereke- ning kijken. Met mijn rijke ervaring weet ik waar de kwaliteitsmaterialen te krijgen zijn en waar ik terecht kan voor actiematige inkoop.

Marketing

In de benauwde markt waarin we ons momenteel bevinden, durf ik te zeggen dat een kweker  zijn kostprijs moet berekenen. Als een kweker aan een klant durft te vragen wat voor een product hij zoekt, en voor welke prijs, dan krijgt hij altijd een antwoord. Een kweker moet actiever worden in die communicatie met de klant, ook al is hij dat niet echt gewend. Zie het als een spel. Diezelfde aanpak is op mijzelf van toepassing, ook voor mij geldt: door altijd te weten wat mijn klant wil, heb ik mijn eigen omzetmarkt gecreëerd. Ik zie de resultaten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen zijn helemaal van deze tijd. Daarbij komt van alles ter sprake, denk aan bijvoor- beeld biologisch afbreekbare materialen, de re-entry gegevens, afdekmaterialen om onkruidgroei te voorkomen, het beperken van chemische middelen – MRL-richtlijnen – en het inzamelen van afval- materiaal voor hergebruik. Uiteraard hoort hier ook de MINAS-wetgeving over meststoffen bij en de kennis over de juiste bemesting voor de juiste teelt.

Conceptontwikkeling

De markt is wispelturig. Hoe kun je de klant het beste bedienen, met welk concept. Graag luister ik naar en denk ik mee met de ideeën. Ik vaar daarbij op mijn intuïtie en ervaring. Mijn stelling is altijd dat een concept het product moet versterken en daarbij kun je jezelf afvragen of een goed product wel een concept nodig heeft. Misschien is het beter om simpelweg in te zetten op een goed product? Uiteraard moet de consument de waarde van het product dan wel zien, en betalen, terwijl we momenteel nog te veel worden afgerekend op de kostprijs…

Het zijn allemaal vragen die te maken hebben met verant- woord ondernemen, ik wil er graag over meedenken.Met ervaring en overtuiging

De wens van de klant staat altijd centraal

Ervaring en overtuiging zijn de sleutelwoorden voor mijn manier van werken. Tijdens een eerste gesprek met een kweker wil ik die meteen enthousiast krijgen. Dat lukt vanwege mijn ervaringen uit het verleden en mijn overtuiging dat met vakkennis en betrokkenheid veel mogelijk is. Veel kwekers zitten met vraagstukken en het is aan mij om die op te lossen. In dat traject ben ik altijd evenveel idealist als realist.

 

Ondanks dat ik geheel zelfstandig werk, en dus flexibel ben, houd ik altijd intensief contact met mijn toeleveranciers, behalve met de commerciële zeker ook met de technische mensen. Dáár zit de inhoudelijke kennis. Deze contacten zijn hecht en houden mij op de hoogte van alle nieuwe productontwikkelingen. Bij complexe vraagstukken vind ik het altijd interessant om ook zelf naar de oplossing te zoeken. Vandaar dat ik altijd de microscoop binnen handbereik heb. Uiteraard volg ik ook nauwlettend de updates van instanties als Ctgb, Milieukeur en MPS.

     

Aan persoonlijk advies hecht ik waarde. Daarbij gaat het er niet om wat ík vind, maar om wat de klant wil. Het is aan mij om dat te realiseren.

Regio Zundert en verder

Mijn werkgebied bevindt zich voornamelijk in de regio Zundert, binnen een straal van circa 50 km rondom mijn woonplaats. In dat rijke kwekersgebied bevinden zich de meeste van mijn klanten. Echter, ook kwekerijen buiten die regio maken inmiddels gebruik van mijn diensten.

CONTACT

CONTACT FORMULIERVan Beek AgroAdvies
Grote heistraat 33
4884 JA Zundert

Kantoor. +31 (0)76-5979660
Mobiel. +31 (0)6-15596797
Mail. dave@vanbeekagroadvies.nl

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Van Beek AgroAdvies geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan onstaan.

Privacy
Van Beek AgroAdvies respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Van Beek AgroAdvies. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Van Beek AgroAdvies mag worden gekopieerd.

Disclaimer

Rights as regards content
Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. Van Beek AgroAdvies does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Privacy
Van Beek AgroAdvies is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Copyrights
The copyrights to all texts and images on this Internet site belong to Van Beek AgroAdvies. This means that nothing may be changed in the entire content of this site and that nothing may be copied without the consent from Van Beek AgroAdvies.

Haftungsausschluss

Inhaltsrechte
Obwohl diese Webseite mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet und geführt wird, können Nutzer dieser Webseite hierauf keine Rechte gründen bzw. irgendwelche Ansprüche im Hinblick auf die Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts geltend machen. Bei der Nutzung der Hyperlinks (Weiterleitung auf andere Webseiten) akzeptiert Van Beek AgroAdvies absolut keine Haftung für die gebotene Information auf diesen Seiten. Ferner weisen wir jegliche Haftung für einen eventuellen Schaden zurück, der hierdurch entstehen kann.

Datenschutz
Die Van Beek AgroAdvies respektiert Ihre Privatsphäre sehr und wird darauf achten, dass die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Besuchern unserer Webseite so sicher wie möglich geschieht.

Urheberrecht
Hinsichtlich aller Texte und Abbildungen dieser Internetseite beruht das Urheberrecht bei der Van Beek AgroAdvies. Dies bedeutet, das nichts aus dem gesamten Inhalt dieser Webseite verändert und nichts ohne Zustimmung der Van Beek AgroAdvies auf welche Weie auch immer vervielfältigt werden darf.